Loading...

امکانات و قابلیتهای سازمان

  • شما اینجا هستید:  
  • خانه

امکانات و قابلیتهای سازمان

- تعداد حدود 1600 واحد توانبخشی ارائه دهنده خدمات به معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن
- امکان خدمات درمانی به بیماران روانی مزمن در103 مرکز درمانی و توانبخشی بهزیستی
- تعداد 125 مرکز مشاوره پزشکی ژنتیک برای پیشگیری از معلولیتهای ناشی از اختلالات ژنتیکی
- بیش از 450 مجتمع خدمات بهزیستی که ارائه دهنده خدمات اجتماعی در سطح کشور است
- بیش از 1500 مجتمع روستایی که غالباً از محل مشارکتهای مردمی احداث شده اند
- حدود 9930 مهد کودک دولتی و غیردولتی که ارائه خدمات آموزشی تربیتی و مراقبتی را به کودکان پیش دبستانی انجام می دهند
- تعداد 393 خانه کودکان و نوجوانان ارائه دهنده خدمات تربیتی، مراقبتی و بهداشتی رفاهی به کودکان بی سرپرست. (دولتی، خیریه و هیات امنایی)
- تعداد 10 خانه تربیتی خاص کودکان بی سرپرست مشکلات عاطفی_رفتاری
- بیش از 41 مرکز ساماندهی و 7مهمانسرای سلامت کودکان کار و خیابانی
- تعداد63 مرکز اورژانس اجتماعی که خدمات مشاوره ای، مددکاری، روانشناختی و حقوقی به افراد در معرض آسیب و بحرانهای اجتماعی ارائه می دهند
- تعداد 32 خانه سلامت دختران پناهجو که خدمات بهداشتی ،آموزشی، تربیتی و رفاهی ارائه می دهند. تعداد 22 مرکز بازپروری اجتماعی زنان آسیب دیده که خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی تربیتی و رفاهی ارائه می دهند
- تـعداد 31 مرکز اسکان مـوقت زنان بی سرپناه در معرض خشونت خانوادگی جهت تامین سلامت آنها در برابر تهدید آسیب های اجتماعی
- تعداد 83 مرکز پیشگیری از طلاق و ارائه دهنده خدمات مشاوره ای مددکاری و حقوقی
- تعداد 27 مرکز اجتماع درمان مدار اعتیاد( TC)
- تعداد 465 مرکز درمان (دولتی) و بازتوانی سرپایی وبستری معتادان (دولتی و غیردولتی تحت نظارت)
- تعداد 311 مرکز مشاوره حضوری در سراسر کشور
- تعداد 370 موسسه غیردولتی فعال در زمینه پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی
- تعداد 9 مرکز گذری DIC برای ارایه سرنگ و سوزن یک بار مصرف و آموزش های زیانکاهی
- تعداد 211 مرکز مشاوره تلفنی در 211 شهرستان
- تعداد 500 موسسه خیریه حمایت از خانواده های نیازمند و زن سرپرست
- تعداد 61 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی
- تعداد 276 موسسه خیریه نگهداری و حمایت ا زکودکان بی سرپرست
- تعداد 7636 روستا مهد و مراکز غیردولتی در سطح کشور
- تعداد137 مرکز درمان معتادین
- تعداد37 مرکز درمان بیماران روانی مزمن
- تعداد 240 مراکز توانبخشی (انجمن ثبت شده NGO)
- تعداد168 مرکز سالمندان
- تعداد 192 مرکز فیزیوتراپی
- ساماندهی تعداد 500 مؤسسه خیریه و غیردولتی
- تعداد 226 موسسه هیات امنایی نگهداری و حمایت ازکودکان بی سرپرست و فاقد سرپرست موثر و با صلاحیت
- تعداد 200 مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی (خصوصی)
- تعداد 50 مرکز مشاروه ژنتیک (خصوصی)
- تعداد 500 مرکز درمان سرپائی اعتیاد بخش خصوصی
- تیم های در اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد(2500 تیم)
- NGO های پیشگیری
- نیروهای انسانی (قراردادی، مشارکتی، پیمانکاری، شرکتی، طرحی)
- تعداد 100موسسه خیریه ثبت شده (NGO) امور آسیب دیدگان اجتماعی