Loading...

فراخوان تأسیس مرکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست (بخش شیرخوارگاه)

  • شما اینجا هستید:  
  • خانه
  • مطالب سایت
  • خبر
  • فراخوان تأسیس مرکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست (بخش شیرخوارگاه)

فراخوان تأسیس مرکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست (بخش شیرخوارگاه)


فراخوان تأسیس مرکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست (بخش شیرخوارگاه)

اداره کل بهزیستی استان زنجان در نظر دارد به استناد بند 2 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخشنامه شماره 70701/99/900 مورخ 26/6/99 معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، کیفیت خدمات‌رسانی به کودکان بی‌سرپرست را در بخش شیرخوارگاه با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش غیردولتی ارتقاء بخشد. بدین منظور از مؤسسات خیریه و اشخاص حقوقی واجد شرایط ذیل به منظور تأسیس و اداره مرکز شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست(بخش شیرخوارگاه) دعوت به همکاری می نماید:
* مؤسسه خیریه متقاضی می‌بایست دارای پروانه تأسیس مؤسسه غیرانتفاعی از سازمان بهزیستی باشد.
* دارای توانمندی اقتصادی بوده و به منابع دولتی وابستگی نداشته باشد.
* هیچ گونه وابستگی سیاسی و حزبی و اهداف انتقاعی نداشته باشد.
* سابقه فعالیت مثبت و مؤثر در حوزه شبه‌خانواده داشته باشد.
* دستورالعمل مربوطه را به طور کامل مطالعه نموده و شرایط آن را پذیرفته باشد.
کلیه مؤسسات غیردولتی واجد شرایط فوق می توانند از تاریخ99/8/17 به مدت 15روز به صورت حضوری درخواست خود را به دفتر مراکز غیر دولتی معاونت مشارکتهای مردمی بهزیستی استان زنجان به نشانی چهاراه پایین جنب مزار شهدا بهزیستی استان زنجان ارائه و ثبت نمایند.

جدول ظرفیت اسمی و چارت نیروی انسانی ( تیم مراقبت ) شاغل در شیرخوارگاه های  زنجان بخش خصوصی

جمع نیروی انسانی مورد نیاز استان زنجان

ردیف

نام استان

ظرفیت اسمی شیرخوارگاه

نیروی انسانی ( تیم مراقبت ) شاغل در شیرخوارگاه های  زنجان

مسئول فنی

مربی

کمک مربی

مددکار اجتماعی

کارشناس پرستاری

پزشک

1

زنجان

30

1

15

15

1

6

1

پاره وقت

39

                     

 

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 05 آذر 1399 ساعت 13:10