Loading...

هزینه های خدمات توانبخشی الکترونیکی می شود

هزینه های خدمات توانبخشی الکترونیکی می شود


مدیرکل دفتر توانبخشی مراقبتی بهزیستی کشور اظهارداشت: هزینه ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی در منزل طی روزهای آینده به صورت  الکترونیکی پرداخت خواهد شد که کمک موثری خواهد بود تا مراکز غیردولتی  ارتقای کیفتی  خدمات را مد نظر قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان مصطفی سراج در مراسم گرامیداشت هفته معلولین در سال همایش های بین المللی روزبه گفت : با اقدامات صورت گرفته پرداختی  مراکز  تحت پوشش، الکترونیکی و بروز خواهد شد و از طرفی هم موانع موجود این بخش نیز  بر اساس  هزینه های واقعی انجام  می گیرد  که موفقیتی مهم برای سازمان محسوب می شود.
وی افزود : توسعه مراکز شبانه روزی اجتناب ناپذیر بوده  و دراین میان معلولان و سالمندانی هستند که شرایط نگهداری در منزل را نداشته و بر این مبنا این اقدامات برای ارائه خدمات مطلوب به آنان  انجام  می گیرد و طی سه سال گذشته تلاش شده از مراکز تجمعی پرهیز و الگوی فیزیکی مراکز کوچکتر شود.
سراج اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از معلولان به دلیل شرایط خاص در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند و طی تیر امسال و در یک مرحله همه افراد پشت نوبتی مشمول پرداخت یارانه قرار گرفتند که کمکی موثری بود.
وی افزود : طی یک هفته گذشته کمک هزینه معیشت برای معلولان شدید، خیلی شدید و فاقد شغل به تعداد ۱۹۱ هزار نفر در سطح کشور پرداخت شده است و بر این اساس  آمارهای استان زنجان نیز نشان می دهد که ۲ هزارو ۹۹۵ نفر مشمول این طرح قرار گرفتند که این پرداختها همچنان ادامه  دارد .
این مقام مسئول عنوان کرد : امسال به مناسبت روز جهانی معلولان حق پرستاری بیش از ۲۶ هزار نفر از معلولان ضایع نخاعی در کشور از 200 هزار تومان به 554 هزار تومان افزایش یافته و مبالغ نیز به حساب گروه‌های هدف واریز شده است و تا پرداخت به همه مشمولان این روند ادامه خواهد یافت.
مدیر کل دفتر توانبخشی مراقبتی بهزیستی کشور  ادامه داد: یارانه آبان با تعرفه جدید مصوبه هیات دولت برای معلولان مراکز شبانه روزی، ۹۲۰ هزار تومان، افراد فاقد سرپرست یک میلیون  و ۱۰۰ هزار تومان و برای افرادی که در منازل نگهداری می شوند، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: طبق قانون این کمک هزینه معیشت باید به حداقل حقوق که همه ساله افزایش پیدا می‌کند، ارتقا خواهد یافت.و در مرحله دوم پرداخت کمک هزینه معیشتی پشت نوبتی ها نیز پوشش داده خواهد شد .
سراج افزود : در ارتباط با حق سه درصد مجوز استخدامی معلولان نیز با کارهای انجام گرفته شرایطی بوجود آمده که دیگر حق گروه های هدف ضایع نخواهد شد و این در حالی است که در سال های گذشته به دلیل عدم همکاری ها، سهمیه بهزیستی نادیده گرفته می شد.
وی یادآوری کرد: هم اکنون با قانون جدید و رایزنی سازمان اداری و استخدامی کشور سهمیه سه درصدی برای بهزیستی کشور محفوظ بوده، به این معنی که هیچ دستگاهی از این سهمیه نمی تواند استفاده کند و برای افراد معلول انجام می گیرد که اقدامی مهم در راستای توانمندی آنان است.