Loading...

بهزیستی پیشرو در سلامت اجتماعی است

بهزیستی پیشرو در سلامت اجتماعی است


مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی پیشرو در سلامت اجتماعی است گفت : سازمان بهزیستی تلاش می نماید تا با بهره گيري ازمشاركت عمومي وظرفیت بخش غيردولتي به افراد در معرض آسيب ،آسيب ديدگان اجتماعي و سایر گروههای هدف سازمان خدمات مطلوب اجتماعی را درشان نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم نماید .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان  محمد محمدی در دوره آموزشی کشوری با عنوان حمایت طلبی و روشهای آن در کار با آسیب دیدگان اجتماعی که در زنجان برگزارشد افزود : بدون آموزش مستمر و انجام پژوهشهای کاربردی، کاردر خصوص آسیبهای اجتماعی امری ناممکن است . از اینرو با به روزرسانی دانش و اطلاعات سازمانی کارکنان از طریق پژوهشهای هدفمند و برگزاری گارگاهها و اتاقهای فکر قوی می توان آسیبهای اجتماعی را کاهش داد.

محمد محمدی با اشاره به جمعیت استان زنجان و فعالیت مراکز اورژانس اجتماعی در شهرستانهای بالای 50 هزار نفر این استان تصریح نمود : در سه ماهه اول سال جاری بیش از 700 نفر با خط 123 تماس گرفته ودر 325 مورد نیز تیم خدمات سیاربا مداخله به موقع خدمات مددکاری و روانشناسی  ارائه نمودند.

وی ادامه داد :  مراکزمداخله در بحران نیز در سه ماهه اول سال جاری 233 نفر را پذیرش نموده و 40 نفر نیز از خدمات پایگاههای اجتماعی بهره مند بوده اند .
مدیر کل بهزیستی خاطر نشان کرد : بهزیستی استان زنجان به 5 الی 6 هزار زن سرپرست خانوار خدمات رفاهی و اجتماعی ارائه می نماید و حدود 400 ایتام تحت پوشش سازمان می باشند که بین 50 تا 60 نفر د رمراکز شبه خانواده بهزیستی و مابقی در قالب امداد بگیر بوده و یا از سایر خدمات سازمان بهره مند می باشند .