Loading...

بهزیستی از خانواده های دارای چندقلو حمایت می کند

بهزیستی از خانواده های دارای چندقلو حمایت می کندمدیر کل بهزیستی استان زنجان با اشاره به حمایت بهزیستی از خانواده های دارای فرزند چندقلو گفت : در سال گذشته بیش از 11 هزار قوطی شیرخشک یارانه‌ای به جامعه هدف بهزیستی به صورت استانی توزیع شده است وحمایت از مادران شیرده با فرزندان چند قلو در دستور کار بهزیستی قرار دارد

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان محمد محمدی گفت : تعداد کل فرزندان چندقلو تحت پوشش 952 نفر می باشد که از این تعداد 402 خانوار دارای فرزند دوقلو ،  48 خانوار دارای فرزند سه قلو و یک خانوار دارای فرزند 4 قلو به صورت استانی دارای پرونده حمایتی بوده و از خدمات بهزیستی بهره‌مند می‌شوند

وی تعداد کل خانواده های دارای فرزند چندقلو تحت پوشش سازمان را 451 خانواده عنوان نمود و افزود : پرداخت کمک هزینه معیشتی به خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو ، تامین بخشی از شیر خشک مورد نیاز از سن 0 تا یک سال، پرداخت کمک موردی حسب مورد نیاز فرزندان چند قلو مطابق دستورالعمل جامع حمایت‌های مالی، ارائه خدمات حمایتی مورد نیاز به خانواده‌های تحت حمایت دارای فرزند چندقلو در حد امکانات، ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره‌ای و ارائه خدمات مددکاری از مهمترین خدمات و حمایت‌های بهزیستی از این خانواده‌ها است

محمدی افزود : ارائه خدمات به این خانواده ها با هدف کاهش بحران‌های ناشی از تولد همزمان چند فرزند در یک خانواده و نیز تسهیل در روند رشد و تربیت متعادل کودکان چند قلو صورت می‌پذیرد

 محمدی خاطر نشان کرد : خانوارهای دارای فرزند چندقلو در شرایطی قرار دارند که قریب به اتفاق به دلیل عهده دار شدن همزمان مسؤولیت تأمین معاش چند فرزند و اقتصاد خانوار و ایفای وظیفه مجبور به تحمل فشارهای روانی، اجتماعی و جسمانی طاقت فرسا برای سازگاری با شرایط جاری هستند.
وی با اشاره به اینکه پیامد این عوارض در زندگی این خانوار کاسته شدن از مؤلفه‌های مهم کیفیت زندگی و متعاقباً احتمال بروز خطر سوء تغذیه و درنگ‌های رشدی در مقاطع حساسی از رشد کودک را در پی دارد خاطر نشان کرد: این نهاد حمایتی وظیفه خطیر حمایت‌های تغذیه‌ای و تأمین بخشی از شیر خشک مورد نیاز این کودکان را از سن صفر تا یک سالگی بر عهده دارد.

وی افزود: اولویت برای ارائه خدمات اصلی به خانواده‌های دارای فرزند ۳ قلو به بالا است