Loading...

کمیته فرزند خواندگی بهزیستی منافع عالیه کودکان را تامین می کند

  • شما اینجا هستید:  
  • خانه
  • مطالب سایت
  • خبر
  • کمیته فرزند خواندگی بهزیستی منافع عالیه کودکان را تامین می کند

کمیته فرزند خواندگی بهزیستی منافع عالیه کودکان را تامین می کندمدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت :وظیفه اصلی کمیته فرزند خواندگی بهزیستی  تصمیم گیری در مورد انتخاب بهترین والدین برای فرزندان تحت پوشش از بین متقاضیان و تامین منافع عالیه کودک تحت مراقبت است
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان محمد محمدی گفت : فرایند اجرای فرزند خواندگی مستلزم هماهنگی های بین بخشی سازمان بهزیستی ، قوه قضائیه ، نیروی انتظامی ، مراکز ناباروری و سازمان پزشکی قانونی است
وی افزود : فرزند خواندگی را می توان شیوه ای از مراقبت کودکان معرفی کرد که در آن رابطه والد – فرزندی به شیوه ای قانونی ، عاطفی و اجتماعی بین افرادی برقرار می شود که هیچ رابطه ای به واسطه تولد با یگدیگر ندارند
این مقام مسئول انجام فرایند اجرایی فرزند خواندگی در ستاد بهزیستی راتوسط کمیته شبه خانواده معرفی نمود واظهارداشت :  اعضای کمیته فرزند خواندگی  مشتمل بر مدیر کل بهزیستی ، معاون امور اجتماعی ، کارشناس مسئول شبه خانواده ، کارشناس فرزند خواندگی ، مددکار اجتماعی ، کارشناس حقوقی ، مدیر حراست استان و رئیس اداره بهزیستی شهرستان زنجان است
محمدی  وظیفه اصلی کمیته فرزند خواندگی  راتصمیم گیری در مورد انتخاب بهترین والدین برای فرزندان تحت پوشش از بین متقاضیان و تامین منافع عالیه کودک تحت مراقبت عنوان داشت و تاکیدنمود :.  این کمیته پس از بررسی  شرایط سلامت جسمی و روحی والدین ، نداشتن سوءپیشنیه و اعتیاد به مواد مخدر و الکل ، شرایط اقتصادی ، اجتماعی و جمعیتی زوجین طبق فرم های خوداظهاری مراجعین  تصمیم گیری های لازم رااخذ کرده  و پس از ارزیابی روانشناختی زوجین ، نتیجه نهایی اعلام می گردد
وی ادامه داد : چنانچه تصمیم کمیته مبنی بر پذیرش متقاضیان باشد درلیست نوبت قرارمی گیرند و درصورت فرارسیدن نوبت جهت انتخاب فرزند به شیرخوارگاه معرفی می شوند. درصورت انتخاب فرزند والدین متقاضی توسط بهزیستی استان به دادگاه صالحه جهت صدور قرار دوره آزمایشی (حکم سرپرستی موقت) معرفی خواهند شد.پس از صدور حکم سرپرستی، کودک انتخابی طی صورتجلسه ای به والدین تحویل خواهد شد و مراتب به دادگاه مربوطه اعلام می شود.
مدیر کل بهزیستی عنوان نمود : درطی دوره آزمایشی ۶ ماهه، باید حداقل سه بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزند پذیر به عمل آید.درصورت تائید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده و حفظ منافع فرزند، گزارش نهایی تهیه و برای صدور حکم قطعی سرپرستی به دادگاه ذیربط منعکس می شود
وی در مورد اخذ شناسنامه کودک با مشخصات والدین قانونی اظهار نمود : بعد از طی دوره شش ماهه آزمایشی حکم قطعی صادر شده و به منظور حفظ منافع فرزند، تامین آتیه وی و جبران عدم برخورداری فرزند از ارثیه والدین حقوقی، صلح یک سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفتر خانه های رسمی و حتی مراجع قضایی انجام می پذیرد.
محمدی با اشاره به واگذاری 6 نفراز فرزندان تحت سرپرستی در سال گذشته خبرداد افزود : حکم سرپرستی درصورت تشخیص سازمان بهزیستی مبنی برآسیب پذیری کودک و عدم شایستگی والدین قانونی یا مراجعه والدین حقیقی کودک با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است.


آخرین ویرایش در چهارشنبه, 25 ارديبهشت 1398 ساعت 11:35