Loading...

پیشگیری از اعتیاد اولویت امروز است

پیشگیری از اعتیاد اولویت امروز استمعاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت:هنر امروزما در حوزه مواد مخدر باید در پیشگیری و درمان تبلور یابد و در این میان بازگشت افراد به خانواده و ادامه زندگی سالم از اهمیت بیشتری برخوردار است.    
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان ، خدابخش مرادی نافچی روز پنجشنبه در بازدید از مرکز تبصره 2 ماده 16 نوای آرامش تحت نظارت بهزیستی استان افزود: رویکرد اساسی در حوزه مواد مخدر یک موضوع همه جانبه است و تک بعدی نیست و تا کنون مقابله در این مورد جواب نداده است.
این مسئول ادامه داد: هنر بزرگتر ماپیشگیری از رشد اعتیاد است و در این میان هر چه تعداد مراکز ترک اعتیاد و شمار معتادان کاهش یابد نشان از موفقیت است.
وی اضافه کرد:بر این اساس مقدار هزینه ای که برای توسعه مراکز انجام می گیرد در حوزه پیشگیری هزینه شود و البته این نفی وجود معتادین نیست.
مرادی افزود: بر این مبنا از مراکز غیر دولتی در این زمینه حداکثر انتظارات وجود دارد و باید بهترین وجه خدمات جهت ترک و بازگشت به زندگی  به معتادان ارائه گردد
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان ادامه داد: مبنا سلامت افراد جامعه است براساس  معیارها و ارزشهای جامعه است  
وی خاطر نشان کرد: سلامت جامعه ، افراد جامعه و تطابق با معیارها و ارزش های جامعه از اهداف مهم محسوب می شود و به این مهم باید توجه کرد.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان نیز در این بازدید گفت: هم اکنون مرکز تبصره 2 ماده 16 نوای آرامش 120 ظرفیت اسمی دارد که تحت نظر بهزیستی فعالیت می کند.
محمد محمدی قیداری افزود: در این مرکز معتادان  با معرفی نیروی انتظامی وبصورت اجباری نگهداری می شوندو علاوه بر آن برنامه متعدد آموزشی برگزار و گروههای تحت پوشش در طرح های اشتغال ازقبیل فرشبافی و نانوایی فعالیت می کنند.
وی خاطر نشان کرد: در این مرکز مشاوره های تخصصی توسط مشاوران، روانشناس، مددکار و پزشک به معتادان پذیرش شده ارائه می شود وپیش از پذیرش نیز از افراد تست اچ اوی گرفته می شود.
به گفته این مسئول، در مرکز تبصره 2 ماده 16 نوای آرامش زنجان، افراد زیر 18 و بالای60 سال پذیرش نمی شوند و دوره درمانی نیز 21 روزه انجام می گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان همچنین از مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد دارای اختلال مصرف مواد مخدر "بهاران" واقع در جاده بیجار بازدید کرد.
این مرکز خود معرف بوده و معتادان در صورت تمایل برای ترک اعتیاد پذیرش می شوند.
این مسئول در ادامه به مرکز شلتر"سرپناه شبانه برای معتادان کارتن خواب" رفت و در جریان فعالیت های انجام گرفته قرار گرفت.
در مرکز شلتر معتادان کارتن خواب پس از پذیرش غذای گرم و خدمات لازم دریافت می کند و تحت نظر بهزیستی استان فعالیت می کند.
شلتر سال گذشته همزمان با هفته دولت با حضور معصومه ابتکار معاون امور زنان وخانواده رئیس جمهوری افتتاح شد.