Loading...

ایجاد بیش از 6 هزار شغل برای مددجویان بهزیستی

ایجاد بیش از 6 هزار شغل برای مددجویان بهزیستی

مدیر کل بهزیستی استان زنجان از ایجاد اشتغال برای بیش از ۶هزار مددجوی تحت پوشش بهزیستی از آغاز فعالیت معاونت اشتغال خبر داد و گفت :حمایت مالی ،آموزش ،پرداخت حق بیمه و حمایت از کارفرمایان از مهمترین راههای ایجاد و حمایت از اشتغال مددجویان است

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان ، محمد محمدی با تبریک فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با تاکید بر تشکیل بهزیستی به عنوان مولود انقلاب اسلامی افزود :یکی از اصلی ترین برنامه های راهبردی بهزیستی جهت توانمند سازی جامعه هدف ، ایجاد اشتغال و مسکن است که در این زمینه اشتغال به لحاظ قادر سازی افراد جهت تامین امرار

معاش زندگی ، کاهش وابستگی به دیگران ، تقویت عزت نفس و تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

این مقام مسئول با اشاره به نقش اموزش در ارتقا دانش و ارتقا کسب و کار جامعه هدف بهزیستی خاطر نشان کرد : طبق تفاهم نامه با فنی و حرفه ای و آموزش مهارتهای حرفه ای رایگان ، شناسایی معلولان و مددجویان جویای شغل ، پرداخت تسهیلات

خوداشتغالی از منابع موجود، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی وخویش فرمایی معلولان و مددجویان، پرداخت یارانه جبران کارایی معلولان به کارفرمایی که اقدام به جذب افراد معلول از جمله راهکارهای مناسب جهت تحقق اهداف سازمان بهزیستی می

باشد .

وی اطلاع رسانی به مددجویان واجد شرایط ، مراجعه متقاضی به سامانه کارجهت تکمیل فرم اطلاعات و خلاصه طرح پیشنهادی و ارائه مدارک لازم ، بررسی کارشناسی طرح پیشنهادی متقاضی توسط بهزیستی شهرستان ، تائید ارجاع به کار گروه ملی کشور و اعلام نتایج بررسی طرح توسط کمیته فنی به بانک عامل از طریق دبیرخانه را از فرایند اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برشمرد .

محمدی با بیان اینکه این نهاد تخصصی حمایتی با تکیه بر چنین رویکردی سالانه مشوق های حمایتی از قبیل کمک های بلاعوض و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با هدف تثبیت اشتغال ایجاد و تشویق و ترغیب کارفرمایان در بودجه خود پیش بینی می کند

مدیرکل بهزیستی استان زنجان بیان نمود: آماده سازی شغلی فرایندی است که طی آن افراد جامعه هدف سازمان متناسب با توانایی ها، علایق، ظرفیت ها و با در نظر داشتن منابع موجود، آموزشهای مختلف اعم از فنی و حرفه ای، مهارتهای کسب و کار، مهارتهای زندگی را دریافت و جهت استفاده از فرصت های شغلی بکار می بندند .

محمدی گفت: عمده فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش مشاغل خانگی ، صنایع دستی ، هنر، فرشبافی ، کشاورزی ، دامداری می باشد که از این طریق جامعه هدف با دستیابی به درآمد قابل قبول از چرخه حمایتی بهزیستی خارج می شوند .

وی تصریح نمود: جهت تامین مسکن خانواده های تحت پوشش سازمان دارای حداقل دو معلول شهری ، علاوه بر معافیت انشعابات به مبلغ ۴۰ میلیون ریال ، ۲۵۰ میلیون نیز کمک بلاعوض دریافت می نمایند . و خانوارهای دارا ی دو معلول در

مناطق روستایی علاوه بر معافیت های انشعابات به مبلغ ۴۰ میلیون ریال ، ۱۸۰ میلیون ریال کمک بلاعوض و ۲۵۰ میلیون ریال نیز تسهیلات بانکی دریافت می نمایند .

وی گفت : خانوارهای کم درآمد عادی تحت پوشش سازمان علاوه بر معافیت انشعابات ۴۰ میلیون ریال و ۲۵۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی بین ۸۰ الی ۱۰۰ میلیون ریال نیز کمک بلاعوض دریافت می نمایند .

 به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان ، محمد محمدی با تبریک فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با تاکید بر تشکیل بهزیستی به عنوان مولود انقلاب اسلامی افزود :یکی از اصلی ترین برنامه های راهبردی بهزیستی جهت توانمند سازی جامعه هدف ، ایجاد اشتغال و مسکن است که در این زمینه اشتغال به لحاظ قادر سازی افراد جهت تامین امرار

معاش زندگی ، کاهش وابستگی به دیگران ، تقویت عزت نفس و تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

این مقام مسئول با اشاره به نقش اموزش در ارتقا دانش و ارتقا کسب و کار جامعه هدف بهزیستی خاطر نشان کرد : طبق تفاهم نامه با فنی و حرفه ای و آموزش مهارتهای حرفه ای رایگان ، شناسایی معلولان و مددجویان جویای شغل ، پرداخت تسهیلات

خوداشتغالی از منابع موجود، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی وخویش فرمایی معلولان و مددجویان، پرداخت یارانه جبران کارایی معلولان به کارفرمایی که اقدام به جذب افراد معلول از جمله راهکارهای مناسب جهت تحقق اهداف سازمان بهزیستی می

باشد .

وی اطلاع رسانی به مددجویان واجد شرایط ، مراجعه متقاضی به سامانه کارجهت تکمیل فرم اطلاعات و خلاصه طرح پیشنهادی و ارائه مدارک لازم ، بررسی کارشناسی طرح پیشنهادی متقاضی توسط بهزیستی شهرستان ، تائید ارجاع به کار گروه ملی کشور و اعلام نتایج بررسی طرح توسط کمیته فنی به بانک عامل از طریق دبیرخانه را از فرایند اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برشمرد .

محمدی با بیان اینکه این نهاد تخصصی حمایتی با تکیه بر چنین رویکردی سالانه مشوق های حمایتی از قبیل کمک های بلاعوض و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با هدف تثبیت اشتغال ایجاد و تشویق و ترغیب کارفرمایان در بودجه خود پیش بینی می کند

مدیرکل بهزیستی استان زنجان بیان نمود: آماده سازی شغلی فرایندی است که طی آن افراد جامعه هدف سازمان متناسب با توانایی ها، علایق، ظرفیت ها و با در نظر داشتن منابع موجود، آموزشهای مختلف اعم از فنی و حرفه ای، مهارتهای کسب و کار، مهارتهای زندگی را دریافت و جهت استفاده از فرصت های شغلی بکار می بندند .

محمدی گفت: عمده فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش مشاغل خانگی ، صنایع دستی ، هنر، فرشبافی ، کشاورزی ، دامداری می باشد که از این طریق جامعه هدف با دستیابی به درآمد قابل قبول از چرخه حمایتی بهزیستی خارج می شوند .

وی تصریح نمود: جهت تامین مسکن خانواده های تحت پوشش سازمان دارای حداقل دو معلول شهری ، علاوه بر معافیت انشعابات به مبلغ ۴۰ میلیون ریال ، ۲۵۰ میلیون نیز کمک بلاعوض دریافت می نمایند . و خانوارهای دارا ی دو معلول در

مناطق روستایی علاوه بر معافیت های انشعابات به مبلغ ۴۰ میلیون ریال ، ۱۸۰ میلیون ریال کمک بلاعوض و ۲۵۰ میلیون ریال نیز تسهیلات بانکی دریافت می نمایند .

وی گفت : خانوارهای کم درآمد عادی تحت پوشش سازمان علاوه بر معافیت انشعابات ۴۰ میلیون ریال و ۲۵۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی بین ۸۰ الی ۱۰۰ میلیون ریال نیز کمک بلاعوض دریافت می نمایند .