Loading...

رتبه بندی مهدهای کودک خصوصی تحت نظارت شهرستان زنجان

رتبه بندی مهدهای کودک خصوصی تحت نظارت شهرستان زنجان

 مدیر اداره بهزیستی شهرستان زنجان ؛ خبر از درجه بندی و ارزیابی مهدهای کودک خصوصی تحت نظارت شهرستان زنجان داد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان زنجان ، رزاق منافی گفت: نظارت بر فعالیت و عملکرد مهدهای کودک بعنوان پرورش دهندگان و آینده سازان ایران اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی اظهار نمود: وجود یک سیستم نظارت دقیق می تواند با ارائه برنامه ریزی مناسب ، مدیران مهد کودک را جهت شناسایی و پاسخ به موقع و موثر در برابر عواملی که موضوع تربیتی و پرورشی کودکان را تهدید می کند توانا سازد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: مراکز آموزشی و پیش دبستانی و مهدهای کودک با هدف کمک به رشد همه جانبه کودکان و رشد استعدادها و علایق کودکان شکل گرفته است.
مدیر اداره بهزیستی شهرستان زنجان بیان نمود: ارتقاء سطح کیفی و بهینه سازی خدمات در مهدهای کودک از اهداف کلی ارزیابی مهدهای کودک به شمار می رود.
منافی انطباق برنامه های مهدهای کودک با شئونات اخلاق اسلامی ، رعایت حقوق کودکان در ابعاد مختلف در مهدهای کودک از جمله شرایط فیزیکی و تجهیزات ، ایمنی ، بهداشت و سلامت ، کیفیت محتوا ، افزایش اعتماد خانواده ها از طریق ارتقاء کیفیت مهدهای کودک از اهداف اختصاصی درجه بندی و ارزشیابی مهدهای کودک برشمرد.
وی با اشاره به رتبه بندی این مهم برای مهدهای کودک خصوصی ادامه داد: چک لیست ارزشیابی و ارتقاء کیفیت مهدهای کودک بر اساس یک ستاره مشروط ، یک ستاره ، دو ستاره ، سه ستاره و چهار ستاره انجام می گردد.
وی یادآور شد: منظور از ارزشیابی فرایندی است که با انجام بازدید کارشناس ارزشیاب از مهد کودک و تکمیل چک لیست های مرتبط با نوع مهد کودک منجر به رتبه بندی یا سطح بندی مهد کودک می شود.
وی گفت: ارزشیاب کنندگان مهدهای کودک خصوصی متشکل از کارشناس ارزشیاب کارشناس ناظر کمیته نظارت تخصصی ستاد و استانی تشکیل می گردد .
وی افزود: تمامی مهدهای کودک تحت نظارت شهرستان زنجان سالانه حداقل 2 بار مورد بازدید کارشناسان دفتر امور کودکان و نوجوانان قرار می گیرند و رتبه بندی و ارزشیابی آنان صورت می پذیرد.
گفتنی است: در حال حاضر 70 مهد کودک  خصوصی تحت نظارت بهزیستی شهرستان زنجان فعالیت می نمایند