Loading...

شناسایی 2 هزار و 79 سالمند در شهرستان خدابنده

شناسایی 2 هزار و 79 سالمند در شهرستان خدابنده

رئیس اداره بهزیستی شهرستان خدابنده با بیان اینکه 2 هزار و 79 سالمند در این شهرستان شناسایی شده اند افزود: از این تعداد 1 هزار و 108 نفر سالمند مرد و 971 سالمند زن می باشند.

 به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان خدابنده ، عصمت نصیري قیداري در مراسم جشن روز جهانی سالمند ، دوران سالمندي را بخش مهم حیات بشري عنوان نمود و گفت: جامعه به تجربیات این قشرفرزانه نیاز دارد و نباید از این موضوع مهم غافل شد و این مهم از زندگی مراقبت هاي ویژه می طلبد.

وي با بیان اینکه بعد از خانواده مراکز روزانه نگهداري از سالمندان در اولویت قرار دارد اظهار نمود: هم اکنون 150 سالمند در دو مرکز نگهداري اندیشه و بنیاد فرزانگان پیشکسوت رسول اکرم ( ص ) از خدمات بهزیستی بهره مند می شوند

این مقام مسئول با اشاره به مناسب سازي معابر و اماکن عمومی جهت تردد و سهولت سالمندان خاطر نشان کرد : کارشناسان بهزیستی بصورت مستمر موانع شهري را رصد و پیگیر رفع آنها جهت تردد سالمندان و معلولین هستند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان خدابنده با بیان اینکه دو مرکز غیر دولتی نگهداري روزانه سالمندان خدمات توانبخشی،مشاوره اي،درمانی،آموزشی ،فرهنگی و تفریحی به سالمندان ارائه می دهد تصریح نمود: ماهیانه مبلغ 120 میلیون ریال به سالمندان تحت پوشش پرداخت می نماید.

وي گفت: وجود ارتباطات اجتماعی فعال،تغذیه سالم ، ورزش متناسب از جمله عوامل مهمی هستند که از کارافتادگی و پیري را به تعویق می اندازد.