Loading...

سنجش بینایی 800 کودك روستائی زنجانی

سنجش بینایی 800 کودك روستائی زنجانی

مدیر بهزیستی شهرستان زنجان از اجرایی شدن طرح سنجش بینایی کودکان 3 تا 6 سال در مناطق روستائی خبرداد و افزود:این طرح از 15 شهریور ماه سالجاري آغاز گردیده و تا کنون 42 روستا و 800 کودك تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان زنجان ، رزاق منافی تنبلی چشم را یکی از عوامل نابینایی بر شمرد و گفت: تنبلی چشم معمولا" در سنین زیر 6سال ایجاد می شود و خوشبختانه در صورت تشخیص بهنگام براحتی قابل درمان و مداوا است.

وي اظهار نمود: زمان پیشگیري از تنبلی چشم سن زیرشش سال است در صورتی که این زمان سپري شود، آسیب هاي روحی و روانی بسیاري براي فرد و خانواده به دنبال خواهد داشت.

این مقام مسئول باتاکیدبررایگان بودن هزینه غربالگري بینایی سنجی براي مناطق روستائی افزود:تنبلی چشم نوعی اختلال بینایی است که اگر به موقع تشخیص و درمان نشود، فرد را از یک یا هر 2 چشم بسیار کم بینا و نابینا خواهد کرد اما با تشخیص به موقع به راحتی قابل درمان است

مدیر بهزیستی شهرستان زنجان با اشاره به اینکه این مهم در سه سطح به اجرا در می آید تصریح نمود: سطح اول معاینه درمربی آموزش دیده با استفاده از چارت و یا دستگاه غربالگري بینایی توسط مربی ، سطح دوم ارجاع کودك مشکوك از پایگاه به مطب اپتومتریست و در سطح سوم ارجاع کودکان بیمار و نیازمند مداخلات درمانی تخصصی به چشم پزشک اجرا می شود.

وي گفت: سال گذشته 21 هزار کودك شهري و روستائی تحت سنجش بینایی قرار گرفتند که از این تعداد 2 هزار و 20 نفر جهت انجام خدمات درمانی به اپتومتریست ارجاع شدند.