Loading...

بیش از 500 زن سرپرست خانوار شهرستان خدابنده مستمری ماهیانه دریافت می کنند

بیش از 500 زن سرپرست خانوار شهرستان خدابنده مستمری ماهیانه دریافت می کنند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان خدابنده با بیان اینکه 800 معلول تحت پوشش بهزیستی شهرستان خدابنده هستند گفت: بیش از 500 زن سرپرست خانوار شهرستان خدابنده مستمری ماهیانه دریافت می کنند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان خدابنده عصمت نصیری قیداری در دوره آماده سازی شغلی و توان افزایی زنان سرپرست خانوار ارتقاءمشاغل سنتی به فناوری های نوین را عامل افزایش بهره وری عنواننمود و افزود؛برای رقابت در بازار و تولید محصولات باکیفیت،ضروری است به تکنولوژی های بروز مجهز شد.
وی با بیان اینکه با اشتغال ساده و کم هزینه هم می توان درآمد بالایی داشت،اظهار نمود: تصور اینکه اشتغال پایدار صرفاً با سرمایه گذاری پرهزینه و احداث کارخانه و کارگاه میسر خواهد شد اشتباه است و ممکن استموجب ناامیدی در فرد شود.
این مقام مسئول هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ایجاد کسب و کارهای مددجویی بر اساس ظرفیت شهرستان،ایده یابی و فرصت سازی و همچنین مدل سازی زندگی شغلی بیان کرد و خاطر نشان کرد: توانمندسازیجامعه هدف بویژه زنان سرپرست خانوار منوط به ایجاد اشتغال پایدار با استفاده از مهارت و توانایی آنهاست.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان خدابنده تصریح نمود: اشتغال زنان سرپرست خانوار با استفاده از ظرفیت جامعه و توانمندی آنها،با همکاری و همیاری تمام دستگاهها،خیرین و تلاش مشترک دور از دسترس نخواهد بود.
وی یادآور شد: سال گذشته 110 نفراز مددجویان این شهرستان در قالب مشاغل خانگی،خود اشتغالی و کار فرمایی مبلغ  14
میلیارد ریال تسهیلات دریافت نمودند.
وی گفت: دوره آموزشی آماده سازی شغلی و توان افزایی زنان سرپرست خانوار در راستای توانمند سازی این مهم بمدت 3 روز در سالن اجتماعات بهزیستی این شهرستان برگزار شد.