Loading...

مناسب سازي معابر و تکریم سالمند بعنوان یک اخلاق در جامعه جدي گرفته شود

  • شما اینجا هستید:  
  • خانه
  • مطالب سایت
  • خبر
  • مناسب سازي معابر و تکریم سالمند بعنوان یک اخلاق در جامعه جدي گرفته شود

مناسب سازي معابر و تکریم سالمند بعنوان یک اخلاق در جامعه جدي گرفته شود

رئیس اداره بهزیستی شهرستان خدابنده با بیان اینکه استفاده از تمامی امکانات و فضاهاي عمومی و شهري حق تمام شهروندان است و مسئولان ذیربط باید امکان دستیابی همه به صورت برابر به این امکانات را فراهم کنند افزود : مناسب سازي معابر وتکریم سالمند بعنوان یک اخلاق در جامعه جدي گرفته شود.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان خدابنده عصمت نصیري قیداري درجلسه شوراي مناسب سازي و سالمندان گفت:مناسب سازي و رفع موانع تردد معلولان و سالمندان تنها برعهده یک دستگاه اجرایی نبوده و همه افراد جامعه در قبال این موضوع مسئول هستند.
وي با اشاره به وجود 15 میلیون سالمند در کشور و ضمن تاکید بر استفاده حداکثري از ظرفیت هاي موجود در جهت رفاه و آسایش این قشر از جامعه اظهار کرد:ارزیابی شاخص هاي مناسب سازي فضاي ادارات که به امتیاز 30 افزایش یافته نشان از اهمیت دولت به معلولین و سالمندان را دارد.
این مقام مسئول در این جلسه در تشریح فعالیتهاي بهزیستی با بیان اینکه یکی از مهم ترین شاخصه هاي توسعه یافتگی هر کشور مناسب سازي هاي انجام شده است تصریح نمود: با روند رو به رشد جمعیت سالمندي تنها با مشارکت مردم و برنامه ریزي دقیق می توان از وقوع بحران سالمندي جلوگیري نمود.
وي با بیان اینکه بیش از 5 میلیارد ریال تسهیلات بصورت وام جهت اشتغال معلولین در سال گذشته به معلولین شهرستان خدابنده پرداخت شده است یادآور شد: با مشوق هاي اعطایی بهزیستی خدابنده به کارفرمایان براي بیش از 50 معلول اشتغال ایجاد کرده است.
وي گفت: توجه به مناسب سازي فرهنگی و فیزیکی باعث ارتقاء اعتماد به نفس در معلولان می شود.
گفتنی است: شناسایی موانع موجود در شهر جهت تردد معلولان و سالمندان ،اختصاص محل هایی جهت پارك خودور ویژه معلولین و همکاري بیش از پیش سازمانها در برنامه هاي بهزیستی از جمله مصوبات مهم این جلسه بود