Loading...

  آموزش ۵۰۰معلول در مراکز حرفه آموزی بهزیستی

  آموزش ۵۰۰معلول در مراکز حرفه آموزی بهزیستی

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه طبق ماده 7 تبصره 4 قانون حمایت از حقوق معلولان همه هزینه‌های مربوط به دوره‌های آموزشی معلولان توسط بهزیستی پرداخت می‌شود گفت: سال گذشته نزدیک به 500 معلول تحت  پوشش بهزیستی از خدمات آموزشی مراکز روزانه توانبخشی و حرفه آموزی بهره مند شدند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان ، فرهاد میرزائی توانمند سازی را یکی از برجسته ترین استراتژی های بهزیستی معرفی نمودو افزود : اختصاص مسکن ، ایجاد اشتغال ، ازدواج و حرفه آموزی مددجویان در راستای توانمند سازی این قشر از جامعه است.
وی گفت: توانبخشي حرفه اي  مجموعه اي از خدمات است كه به افراد داراي معلوليت هاي حسی- حرکتی، ذهني، اختلالات طیف اتیسم و نیز رواني ، به منظوردستيابي به مهارتها و توانمندیهای لازم براي آماده سازی و دستيابي به اشتغال حمایتی، ارائه می شود .
این مقام مسئول با اشاره به فعالیت ۱۳مراکز روزانه توانبخشی خاطر نشان کرد: مراکز روزانه توانبخشی  با مجوز رسمی و تحت نظارت بهزیستی جهت ارائه خدمات آموزشی وتخصصی توانبخشی به گروههای هدف سازمان فعالیت می نماید ودر قبال ارائه خدمت به معلولین از بهزیستی یارانه دریافت می کند .
میرزائی تصریح نمود : این مراکز شامل مراکز آموزشی ،حرفه ای وکارگاههای حمایت شده جهت معلولین ،سالمندان وبیماران روانی مزمن هستند.
وی کشف و رشد توانمندی های مددجویان کم توان ذهنی ، جبران ناتوانایی ها و نقایص شناختی،حرکتی، اجتماعی مددجویان کم توان ذهنی ، آماده سازی مددجویان برای کسب استقلال نسبی در حرفه و فعالیت های اجتماعی مربوط به آن و فعال کردن خانواده های این افراد رادر بخش آموزش و توانبخشی فرزندان خوداز اهداف مهم بخش توانبخشی حرفه آموزی معرفی کرد.
وی گفت: در مراکز حرفه آموزی خدمات توانبخشی از جمله کاردرمانی ، گفتار درمانی ، موسیقی درمانی ، رفتار درمانی ، آموزش مهارتهای خودیاری ، مهارتهای روز مره زندگی و آموزش رفتار و برخوردهای مناسب اجتماعی به معلولان توسط کاردرمانگر آموزش های لازم داده می شود.
آخرین ویرایش در شنبه, 25 فروردين 1397 ساعت 19:31