طرح پایش ارزیابی فراگیر مهدهاي کودك بهزیستی شروع شد مطلب ویژه

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان گفت: اجراي طرح پایش و ارزیابی فراگیر 164 مهدکودك تحت نظارت بهزیستی استان زنجان توسط تیم ارزیاب استان آغاز گردید.
طرح پایش ارزیابی فراگیر مهدهاي کودك بهزیستی شروع شد
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان ، سلمان حسینی گفت: کودکی مهمترین دوران شکوفایی انسان و اساسی ترین پایه تامین کننده سلامت در دوره هاي بعدي زندگی از لحاظ جسمانی ، روانی و شخصیتی است .
وي با بیان اینکه یکی از عوامل موثر بر رشد همه جانبه کودکان ، عوامل محیطی است اظهار نمود: شرایط فیزیکی و تجهیزات موجود،بهداشت و ایمنی،تغذیه ،رعایت قوانین و مقررات و نیروي انسانی کارآزموده و دوره دیده مهمترین شاخص هایی هستند که در مهدهاي کودك تحت نظارت بهزیستی ارزیابی می شود.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: رتبه بندي مهدهاي کودك شهري و سطح بندي مهدهاي کودك روستایی از اهدافی است که این طرح دنبال می کند. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان تصریح نمود: مهدهاي کودك شهري مناطق کم برخوردار و مهد هاي روستایی به رتبه هاي یک تا سه و مهدهاي کودك شهري نیز بر اساس کیفیت ارائه خدمات به یک تا چهار ستاره درجه بندي می شوند.
وي یادآور شد: تجارب و بازخوردهایی که کودکان از محیط دریافت می کنند و ارتباط و تعاملی که با محیط دارند، رشد وآموزش او را تحت تاثیر قرار می دهند.
حسینی افزود : مهد هاي کودك با هدف کمک به رشد همه جانبه کودکان و رشد استعداد ها و علایق آنها شکل گرفته است و در این راستا ارزشیابی مهد هاي کودك که مسولیت خطیر پرورش و مراقبت از کودکان را بر عهده دارند از اهمیت به سزایی برخوردار است.
وي رتبه بندي را عامل ارتقاء کیفی خدمات مهدهاي کودك بر شمرد و ادامه داد :مهدهاي کودك بر شخصیت کودکان تأثیر می گذارد و مربیان آموزش دیده ،کارآمد و متخصص در زمینه تربیت کودك می توانند به بهترین شکل کودکان را تربیت کنند.
وي افزود: مهمترین هدفی که در این طرح دنبال می شود ارتقاء سطح کیفی و بهینه سازي خدمات در مهدهاي کودك است که توسط تیم ارزیاب متخصص صورت می پذیرد.
وي گفت : این طرح از نیمه اسفند ماه سالجاري در 164 مهد کودك شهري و روستایی به صورت هماهنگ آغاز گردیده و تا پایان اردیبهشت ماه سال 97 ادامه خواهد داشت .
کد خبر:1543
منتشرشده در: خبر

پیوند ها

leader 1

president

mci

behzisti

irna

samed

ostandari

espancer

1480

آمار بازدید کنندگان

1519474
بازدید امروز :
بازدید این ماه :
بازدید کل :
1273
33488
1519474

اوقات شرعی