Loading...

همکاری داوطلبانه 160گروه پزشکی با بهزیستی زنجان

همکاری داوطلبانه 160گروه پزشکی با بهزیستی زنجان

مدیر کل بهزیستی استان زنجان از همکاری بیش از 160 گروه پزشکی در قالب گروه های همیار و داوطلب در راستای رسیدگی به مشکلات معلولین و جامعه هدف بهزیستی زنجان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان ، محمد محمدی گفت: داوطلبان و همیاران یکی از اهرم های موثر و بزرگترین ستون اصلی سرمایه انسانی هستند که بدون دریافت هیچ وجهی ، مسئولیت انجام و فعالیت و خدمات جامعه هدف را بر عهده می گیرند.
وی اظهار کرد: فعالیت داوطلبان در صدر برنامه های این نهاد حمایتی قرار دارد و دارای ارزش و اهمیت زیادی از حیث اقتصادی و سود رسانی به جامعه هدف ، محرومین و معلولین جامعه است.
محمدی حضور متعهدانه ، مستمر و پویا در برنامه ها و فعالیت های سازمان ، مهرورزی و خدمت به اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه ، ترویج و تقویت آموزه های اجتماعی ، نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی در جامعه ، تلاش در جهت ارتقاء توانمندی مددجویان و افراد آسیب پذیر و استفاده از ظرفیت های فردی و شغلی و توانایی های اجتماعی را از مهمترین شرایط عضویت در گروه داوطلبان برشمرد.
وی با اشاره به گروه هدف این نهاد حمایتی از جمله کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار ، معلولین و سالمندان گفت: کمک های دریافتی بهزیستی فقط به صورت نقدی نبوده و نیکوکاران و همشهریان می توانند با ارائه خدمات دواطلبانه نیز بهزیستی را یاری کنند .
مدیر کل بهزیستی استان زنجان یادآور شد: بهزیستی یکی از مهم ترین نهادهای دولتی در راستای ساماندهی و توانمند سازی افراد آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شود و از طریق جذب داوطلب افتخاری در حوزه پزشکی، حقوقی ، آموزشی ، فرهنگی و ورزشی از مددجویان خود حمایت می کند .
این مقام مسئول خاطر نشان کرد : در شش ماهه نخست سال بیش از 160 گروه پزشکی ، 38 گروه آموزشی ، 8 گروه حقوقی 3گروه فنی و حرفه ای به ارزش 627 میلیون ریال با بهزیستی استان زنجان بصورت داوطلب متخصص و همیار همکاری کرده اند.
محمدی ادامه داد: سلامت‌محوری و ارتقاء کیفیت زندگی آحاد مردم به ویژه معلولین و جامعه هدف بهزیستی از رویکردهای اصلی این نهاد حمایتی در طول اجرای برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور بوده است.
وی با اشاره به اینکه گروهی از افراد جامعه شیفته خدمت به محرومان و مستمندان و ارائه خدمات داوطلبانه هستند، تصریح کرد: گروه داوطلبان و همیاران با ایجاد فرصت‌های مناسب پل ارتباطی مناسبی میان مددجویان و بهزیستی خدمت ارائه می نمایند.
گفتنی است : سال گذشته433نفر از خیرین به صورت داوطلب و همیار با بهزیستی استان زنجان به ارزش 2151میلیون ریال مشارکت خدماتی نمودند.