ارائه وسائل کمک توانبخشی بایدبراساس استانداردسازی صورت پذیرد

مدیرکل بهزیستی استان زنجان بابیان اینکه ضرورت تهیه وتأمین وسایل کمک توانبخشی استاندارد برای معلولان بهزیستی مهم است گفت: ساخت وارائه وسایل کمک توانبخشی،بایدبراساس ضوابط واستانداردسازی صورت پذیرد.
ارائه وسائل کمک توانبخشی بایدبراساس استانداردسازی صورت پذیرد
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان،محمد محمدی درجلسه خدمات استاندارسازی باحضورمدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی بااشاره به اینکه بهزیستی ازسال 1392 تاکنون موفق به دریافت ISO 2008 گواهینامه گردیده است افزود : درحال حاضر 152 فرایندسازمان به عنوان عناوین اصلی فعالیت بهزیستی شناسنامه دار و بر اساس استانداردسازی صورت پذیرفته شده است.
وی یکی ازمهمترین دلایل معلولیت درجامعه راحوادث رانندگی وعدم غیراستانداردبودن خودرو و جاده ها برشمرد واظهارکرد : اگرماشین‌هاوجاده‌هااستانداردلازم راداشته باشند شاهدکاهش درصدمعلولیت درجامعه خواهیم بود.
این مقام مسئول بااشاره به نقش تاثیرگذار وبرجسته استانداردسازی مناسب سازی معابرشهری اظهارداشت : بهزیستی ازجمله دستگاههایی است که خدماتی نظیرغربالگری شنوایی نوزادان ، تنبلی چشم درسنین 3 تا 6 ساله ومشاوره های مربوط به اختلالات ژنتیک رامتناسب باآموزش واستانداردهای لازم جهت پیشگیری ازمعلولیت ارائه می دهد.
محمدی تصریح نمود: این سازمان تلاش می کند خدمات بهینه ای به مددجویان وجامعه هدف ارائه کندکه بخشی ازخدمات مانندتوانبخشی تخصصی بوده وبه استانداردسازی نیازدارد.
وی گفت : پرداخت مستمری،صدورمجوزبه مراکزغیردولتی،تامین وسایل کمک توانبخشی وصدوربیمه مددجویان بعنوان 4 فراینداصلی درحال بازنگری است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان یادآورشد: تحلیل فرایندهای استانداردسازی شده همه ساله درشش ماهه اول ودوم سال بررسی وگزارش گیری صورت گرفته ونهایتا" درچرخه بهبود قرار میگیرد.
وی گفت : انجام هرگونه بازنگری واصل فرایندها بانظارت ستادمرکزی درقالب کمیته های منطقه ای صورت می گیرد.
وی گفت: درحال حاضر 24 هزارو 381 نفردرسامانه خدمات الکترونیکی بهزیستی استان زنجان ثبت گردیده است که ازاین تعداد 7 هزار و 66 نفرمستمری بگیرومابقی ازسایرخدمات موردی این نهادحمایتی بهره مندمی گردند.
کد خبر:1465
منتشرشده در: خبر

پیوند ها

leader 1

president

mci

behzisti

irna

samed

ostandari

espancer

1480

آمار بازدید کنندگان

1581767
بازدید امروز :
بازدید این ماه :
بازدید کل :
358
40388
1581767

اوقات شرعی