Loading...

دفتر استاندار سازی خدمات بهزیستی زنجان افتتاح شد

دفتر استاندار سازی خدمات بهزیستی زنجان افتتاح شد

مسئول دفتر فناوری ، اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری بهزیستی استان زنجان با اعلام این خبر گفت: دفتر استاندارد سازی خدمات بهزیستی با توجه به 152 فرایند استاندارد سازی شده و 4 فرایند در حال بازنگری با حضور مدیر کل دفتر استاندارد و تحقیقات صنعتی زنجان افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان ، معصومه کاظمی گفت: فرایندهای سازمانی بر اساس تهیه شناسنامه خدمات و کد دار نمودن آنها استاندارد گردیده است.
وی با اشاره به دریافت ISO-2008 بهزیستی افزود : 152 فرایند استاندارد سازی شده بهزیستی بعنوان اصلی ترین فعالیت های این اداره کل مورد نظر است. وی بازنگری فرایندهای سازمانی را بصورت سالانه از عمده فعالیت های دفتر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری بر شمرد و تصریح کرد : انجام هر گونه بازنگری و اصلاح فرایندها با نظارت ستاد مرکزی و در قالب کمیته های منطقه ای صورت می گیرد.
کاظمی 4 فرایند اصلی بهزیستی که در حال نسبت به بازنگری آن اقدام می شود را فرایند پرداخت مستمری مددجویان ، تامین وسایل کمک توانبخشی، صدور مجوز به مراکز غیر دولتی و صدور بیمه مددجویان معرفی نمود.
این مقام مسئول از بارگذاری فرایندهای سازمانی در پرتال استانداری خبر داد و اظهار داشت : تحلیل فرایندهای استاندارد سازی شده همه ساله در شش ماهه اول و دوم بررسی و گزارش گیری می شود و سپس در چرخه بهبود قرار گرفته و ضمن عارضه یابی آن برنامه های بهبود تهیه می گردد.
وی تهیه منشور آراستگی ، نظام نامه آراستگی ، نظام پیشنهادات ، کمیته بهره وری و صرفه جویی و نظام نامه آموزش و پژوهش را از برنامه های استاندارد شده در دفتر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری برشمرد.