Page 1 of 4

فرم شکایات یا درخواست مردمی

مشخصات اشخاص حقیقی

نام و نام خانوادگی
لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید

نام پدر
لطفاً نام پدر را وارد نمایید

شماره شناسنامه
لطفاً شماره شناسنامه خود را وارد کنید

کد ملی
لطفاً کد ملی خود را وارد کنید

استان محل صدور
لطفاً استان محل صدور را انتخاب نمایید

شهرستان محل صدور
لطفاً شهرستان محل صدور خود را وارد کنید

سن
لطفاً سن خود را بدرستی وارد نمایید

کد پستی
لطفاً کد پستی خود را وارد کنید

میزان تحصیلات
لطفاً میزان تحصیلات خود را وارد نمایید

شغل
لطفاً شغل خود را وارد کنید

محل اشتغال
لطفاً محل اشتغال خود را وارد کنید

آدرس محل اشتغال
لطفاً آدرس محل اشتغال خود را وارد نمایید

تلفن محل کار
لطفاً تلفن محل کار خود را وارد کنید

آدرس محل سکونت
لطفاً آدرس محل سکونت خود را وارد نمایید

تلفن محل سکونت
لطفاً تلفن محل سکونت خود را وارد کنید

وضعیت خاص
Invalid Input

 
مشخصات افراد حقوقی

نام شرکت
لطفاً نام شرکت خود را وارد کنید

شماره ثبت
لطفاً شماره ثبت را وارد نمایید

زمینه اصلی فعالیت
لطفاً زمینه اصلی فعالیت خود را وارد نمایید

نام و نام خانوادگی مدیر عامل
لطفاً نام و نام خانوادگی مدیر عامل خود را وارد کنید

کد ملی مدیر عامل
لطفاً کد ملی مدیر عامل را به درستی وارد کنید

تلفن مدیر عامل
لطفاً تلفن مدیر عامل خود را وارد کنید

آدرس پستی شرکت
لطفاً آدرس پستی شرکت را وارد نمایید

کد پستی
لطفاً کد پستی را بدرستی وارد نمایید

تلفن شرکت
لطفاً تلفن شرکت را بدرستی وارد کنید

آدرس پست الکترونیکی شرکت
لطفاً ایمیل را بدرستی وارد نمایید

دورنگار
لطفاً دورنگار را بدرستی وارد کنید

 
نام دستگاه یا واحد سازمانی مورد شکایت

آیا در رابطه با شکایت یا درخواست خود مدارکی دارید ؟
Invalid Input

فایل پیوست
Invalid Input

آیا در مراجع دیگر نیز اقدام به شکایت یا درخواست نموده اید ؟
Invalid Input

نام مرجع
لطفاً نام مرجع را وارد کنید

نتیجه شکایت یا درخواست
لطفاً نتیجه شکایت یا درخواست را وارد کنید

آیا سابقه طرح شکایت یا درخواست از این دستگاه را داشته اید؟
Invalid Input

آیا شکایت یا درخواست شما پیرامون موضوع قبلی مجددا تکرار شده است ؟
Invalid Input

آیا از نحوه پاسخگویی دستگاه در مورد شکایت یا درخواست قبلی خویش راضی هستید؟
Invalid Input

تاریخ درج شکایت یا درخواست در مرحله قبل
لطفاً تاریخ درج شکایت را بدرستی وارد نمایید

ارجاع به
Invalid Input

خلاصه موضوع
لطفاً خلاصه موضوع را بدرستی وارد نمایید

هموطن گرامی توجه فرمایید : طرح شکایت در مراجع بالاتر منوط به عدم پاسخگویی در موعد مقرر یا عدم رضایت از پاسخ دریافتی در مراجع پایین تر است. در صورتی که شکایت یا درخواست ابتدا در مراجع بالاتر مطرح شود برای رسیدگی به مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد

 
ماهیت موضوع

Invalid Input

موضوع شکایت

Invalid Input

موضوع درخواست

Invalid Input

مرحله درج شکایت یا درخواست

Invalid Input

مصادیق شکایات

Invalid Input

مصادیق درخواست

Invalid Input

کد امنیتی
لطفاً باکس بالا را تیک بزنید (من ربات نیستم)

لطفاً باکس بالا را تیک بزنید (من ربات نیستم)

  • آدرس: زنجان، خیابان امام، خیابان پانزده خرداد، اداره کل بهزیستی
  • شماره تماس:02433553804
  • شماره فکس:02433553804
  • آدرس ایمیل : info@zanjanbehzisti.ir