Loading...

شکایت یا درخواست های مردمی

  • شما اینجا هستید:  
  • خانه
  • شکایت یا درخواست های مردمی

Page 1 of 4

فرم شکایات یا درخواست مردمی

مشخصات اشخاص حقیقی

لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفاً نام پدر را وارد نمایید
لطفاً شماره شناسنامه خود را وارد کنید
لطفاً کد ملی خود را وارد کنید
لطفاً استان محل صدور را انتخاب نمایید
لطفاً شهرستان محل صدور خود را وارد کنید
لطفاً سن خود را بدرستی وارد نمایید
لطفاً کد پستی خود را وارد کنید
لطفاً میزان تحصیلات خود را وارد نمایید
لطفاً شغل خود را وارد کنید
لطفاً محل اشتغال خود را وارد کنید
لطفاً آدرس محل اشتغال خود را وارد نمایید
لطفاً تلفن محل کار خود را وارد کنید
لطفاً آدرس محل سکونت خود را وارد نمایید
لطفاً تلفن محل سکونت خود را وارد کنید
Invalid Input

مشخصات افراد حقوقی

لطفاً نام شرکت خود را وارد کنید
لطفاً شماره ثبت را وارد نمایید
لطفاً زمینه اصلی فعالیت خود را وارد نمایید
لطفاً نام و نام خانوادگی مدیر عامل خود را وارد کنید
لطفاً کد ملی مدیر عامل را به درستی وارد کنید
لطفاً تلفن مدیر عامل خود را وارد کنید
لطفاً آدرس پستی شرکت را وارد نمایید
لطفاً کد پستی را بدرستی وارد نمایید
لطفاً تلفن شرکت را بدرستی وارد کنید
لطفاً ایمیل را بدرستی وارد نمایید
لطفاً دورنگار را بدرستی وارد کنید

نام دستگاه یا واحد سازمانی مورد شکایت

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
لطفاً نام مرجع را وارد کنید
لطفاً نتیجه شکایت یا درخواست را وارد کنید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
لطفاً تاریخ درج شکایت را بدرستی وارد نمایید
Invalid Input
لطفاً خلاصه موضوع را بدرستی وارد نمایید
هموطن گرامی توجه فرمایید : طرح شکایت در مراجع بالاتر منوط به عدم پاسخگویی در موعد مقرر یا عدم رضایت از پاسخ دریافتی در مراجع پایین تر است. در صورتی که شکایت یا درخواست ابتدا در مراجع بالاتر مطرح شود برای رسیدگی به مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input
لطفاً باکس بالا را تیک بزنید (من ربات نیستم)
لطفاً باکس بالا را تیک بزنید (من ربات نیستم)