• آدرس: زنجان، خیابان امام، خیابان پانزده خرداد، اداره کل بهزیستی
  • شماره تماس:02433553804
  • شماره فکس:02433553804
  • آدرس ایمیل : info@zanjanbehzisti.ir
سایر اطلاعات:

زنجان، خیابان امام، خیابان پانزده خرداد، جنب مزار شهدای پائین، اداره کل بهزیستی

تلفن تماس:5- 33542002-024

ایمیل: info@zanjanbehzisti.ir