معرفی معاونت پشتيباني و منابع نيروي انساني

معرفی معاونت پشتيباني و منابع نيروي انساني
نام و نام خانوادگي:
علی مهری 

مدرك تحصيلي:
ليسانس حسابداری

سوابق كاري:
کارشناس بودجه ،مسئول امور مالی بهزیستی استان و در حال حاضر معاونت پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان زنجان
 
شرح وظایف :
 
وظايف:
1. انجام وظايف اداری و مالی مدير کل بهزيستی استان در غياب وی با توجه به اختيارات تفويض شده
2. نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه های واحدههای تابعه طبق دستورالعمل های صادره و خط مشی کلی سازمان برنامه و بودجه با توجه به توسعه فعاليتها
3. ابلاغ دستورالعمل های اجرايي مربوطه و بخشنامه های اداری و مالی به واحدهای مراکز تابعه در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای آنها
4. نظارت بر تهيه و تنظيم و جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نياز ستاد مرکزی سازمان
5. نظارت بر انجام امور اداری و پرسنلی واحدهای تابعه با توجه به خط مشی کلی سازمان در قالب اختياات تفويض شده استان
6. نظارت بر تهيه و تنظيم فرمهای ارزشيابی کارکنان طبق ضوابط اجرايي ابلاغ شده به استان
7. نظارت بر انجام امور مالی و نگهداری حساب اموال واحدهای تابعه و امضای اسناد مالی با توجه به مقررات مربوطه
8. نظارت بر حسن اجرای امور تدارکاتی و خدماتی واحدهای تابعه با توجه به خط مشی تعيين شده
9. پيش بينی تجهيزات فنی مورد نياز واحدهای توانبخشی با همکاری معاون توانبخشی و اقدام مناسب جهت تهيه آن
10. برنامه ريزی جهت تامين اهداف سازمان بهزيستی در سطح استان با توجه به مقررات و خط مشی های تعيين شده با همکاری معاونت امور توانبخشی و امور اجتماعی
بخشها:

فعاليتهای اين معاونت در چند اداره و واحدهای تابعه انجام می شود که عبارتند از:

� اداره امور مالی
� واحد برنامه ريزی و بودجه
� امور نيروی انسانی
� امور آموزش
� واحد IT
� واحد آمار
� واحد تربيت بدنی و فوق برنامه
� امور رفاهی
� امور پشتيبانی
� امور حقوقی
� امور فنی و مهندسی

 
 آدرس و شماره تماس: زنجان ميدان پانزده خرداد- جنب مزار شهدا-تلفن:02433553808
کد خبر:434
منتشرشده در: مطالب عمومی

پیوند ها

leader 1

president

mci

behzisti

irna

samed

ostandari

espancer

1480

آمار بازدید کنندگان

1581786
بازدید امروز :
بازدید این ماه :
بازدید کل :
377
40407
1581786

اوقات شرعی

  • آدرس: زنجان، خیابان امام، خیابان پانزده خرداد، اداره کل بهزیستی
  • شماره تماس:5-33542002
  • شماره فکس:33542000
  • آدرس ایمیل : info@zanjanbehzisti.ir