Loading...

دفتر پيشگيري و امور اعتياد

  • شما اینجا هستید:  
  • خانه
  • حوزه های سازمان
  • معاونت امور توسعه و پیشگیری
  • دفتر پيشگيري و امور اعتياد

دفتر پيشگيري و امور اعتياد

اعتياد به مواد مخدر و داروهاي روان گردان يكي از مشكلات بهداشتي ، درماني و اجتماعي قرن حاضر مي باشد كه نه تنها منجر به آسيبهاي شديد و عميق جسمي و رواني در فرد مي گردد بلكه افزايش آسيبهاي اجتماعي را نيز در بردارد . همچنين با توجه به اينكه مواد مخدر يكي از معضلات عمده بهداشتي كشور و مسبب شيوع بسياري از بيماريهاي عفوني نيز مي باشد به همين منظور و با هدف رسيدن به كاهش ميزان سوء مصرف و وابستگي به مواد ، طيف وسيعي از موارد درماني در مركز درمان و بازتواني معتادين بهزيستي زنجان با تاكيد و محوريت مقوله پيشگيري به عنوان مترقي ترين راه كاهش و مهار پديده شوم اعتياد ارائه مي گردد كه شرح خلاصه اي از اقدامات ، فعاليتها و خدمات ارائه شده در اين مركز طي سال 1385 به شرح ذيل مي آيد .

فعاليتهاي پيشگيري HRD

انتشارات (مقاله ، بروشور، پوستر ، پمفلت و ...)

امور رسانه اي (مصاحبه راديويي ـ تلويزيوني و ...)

برگزاري كارگاه هاي آموزشي

فعاليتهاي مركز سرپايي درمان و بازتواني معتادين بهزيستي زنجان

ـ فعاليتهاي درماني

ـ سم زدايي : (كلوئيدين و متادون)

ـ درمان نگهدارنده

الف ـ دارويي (متادون ـ نالتروكسون )

ب ـ غير دارويي (گروه درماني ، آموزش خانواده ، مشاوره و زوج درماني و ...)

پيشگيري از عود و پايداري روند بهبود

فرآيند ارائه خدمات درمراكز درمان و بازتواني معتادين  غير دولتي بهزيستي استان 

واجدين شرايط

معتادين به مواد مخدر

مدارك لازم

1ـ فتوكپي شناسنامه

2ـ عكس 4 × 3

3ـ يك نفر همراه (تاكيداً يك نفر از اعضاء خانواده )

4ـ واريز مبلغ مور نظر به بانك و رائه فيش بانكي

مراحل انجام كار

1ـ حضور فيزيكي در مركز و مراجعه به واحد پذيرش : اخذ مدارك لازم جهت تشكيل پرونده ـ تكميل فرم پذيرش و فرم كوتاه ، تكميل فرم تعهدنامه ـ ارجاع به بخش هاي مربوط به پيگيري بعدي جهت هزينه درمان و تشريح مراحل درمان

2ـ واحد مددكاري : تكميل فرم مددكاري و مصاحبه اوليه ، تكميل فرم پيگيري مددكاري ـ پيگيري تلفني ـ توانمند سازي ، بازديد از منزل در صورت لزوم ـ تعيين هزينه درمان ـ ارجاع به واحد روانشناسي مركز

3ـ واحد روانشناسي : تكميل فرم روانشناسي ـ مشاوره اوليه ـ مصاحبه انگيزشي ـ تعيين نقاط ضعف و قوت مشاوره انفرادي ـ تكميل 1 فرم رضايتنامه درمان و پيگيري تراز از درمان ـ تشكيل گروه درماني و خانواده درماني ـ ارجاع به پزشك

4ـ پزشك : معاينه پزشكي و اخذ شرح حال ـ شروع برنامه سم زدايي ـ تعيين نوبت بعدي ـ معرفي به تست مورفين ـ نظارت بر انجام تست نالتركسون ـ تعيين دوز دارو و داروهاي كمكي و تعيين نوع درمان

5ـ روانپزشك : ارجاع و ويزيت بيماران عود كرده و بيماران داراي مشكلات رواني و تشخيص درمان و بيماراني كه در طول درمان دچار مشكلات رواني مي شوند .

واحد ذيربط

كليه مراكز درماني ، دولتي و خصوصي معتادين

متصدي مربوطه

كادر مراكز غير دولتي متشكل از مسئول پذيرش ـ مددكار ـ روانشناس ـ پزشك

مدت لازم براي انجام كار

7 ماه

زمان مراجعه

 مراكز خصوصي قبل از ظهر و عصر به غير از روزهاي تعطيلمركز گذري كاهش آسيب 

از سال 1386 يك تيم سيار وابسته به مركز گذري و تعداد 2تيم سيار مستقل شروع به فعاليت نمودند و بعد از گذشت تقريبا" 2سال مركز گذري كاهش آسيب استان زنجان با اخذ مجوز از اداره كل سازمان بهزيستي زنجان از سال 1388 شروع بكار نمود نظر به اهميت جهاني  مقابله با بيماريهايي چون ايدز و هپاتيت ، سل و ... و گسترش ناهنجاري هاي اجتماعي چون اعتياد كه بروز و شيوع چنين بيماريهايي را تسريع مي كنند و اينكه در كشور ما طبق آمارهاي موجود 65% مبتلايان به ايدز معتادين تزريقي مي باشند . ايجاد و گسترش چنين مراكزي شايان توجه است .

به همين علت مشكلات چنين افرادي تنها با راه اندازي اين مراكز خاتمه نمي يابد و رفع آن نياز به همكاريهاي بين بخشي و عزم ملي گسترده دارد . چرا كه فعاليت اين مراكز تنها توزيع سرنگ و سوزن و اقلام بهداشتي ديگر چون كاندوم و صابون و ... نيست ، ايجاد پناهگاه يا شلتر براي افراد كارتن خواب و تامين غذا و لباس مناسب و محل حمام و پيرايش و حمايت هاي معنوي و روانشناختي و مددكاري اجتماعي در جهت بازديد و كاهش معلوليتهاي اجتماعي نيز از فعاليتهاي اين مركز گذري كاهش آسيب است . كه به شرح و بسط خلاصه اي از آن مي پردازيم .

-آموزش ،اطلاع رساني و مشاوره با افراد داراي رفتار پرخطر

ـ شناسايي مناطق پر خطر و آلوده محل تزريق معتادين

ـ تحويل اقلام بهداشتي و تعويض آن با سوزن آلوده در مناطق تحت پوشش .

ـ معرفي و ارجاع واجدين شرايط جهت درمان دارويي

ـ شناسايي افراد كارتن خواب جهت استفاده از غذا ، اقامت ، درمان و ...

ـ آموزش روشهاي تزريق مناسب و نگهداري اصولي از رگها و بهداشت فردي

-       ارائه خدمات اوليه حمايتي شامل تغذيه،پوشاك – استحمام

ـ آموزش روشهاي آلودگي به ايدز و هپاتيت و آموزش روشهاي تزريقي مناسب و سالم

-       افزايش دسترسي به مصرف كنندگان سخت دسترس با تشكيل تيم هاي سيار

خط ملي اعتياد:09628

از تمامي نقاط كشور بدون پيش شماره از 8صبح تا 8شب

آماده ارائه خدمات در زمينه راهنمايي و مشاوره تلفني در زمينه پيشگيري و درمان اعتياد

آدرس و شماره تماس:زنجان،ميدان پانزده خرداد،جنب مزار شهدا-ت:02433562007