Loading...

دفتر پيشگيري از معلوليتها

  • شما اینجا هستید:  
  • خانه
  • حوزه های سازمان
  • معاونت امور توسعه و پیشگیری
  • دفتر پيشگيري از معلوليتها

دفتر پيشگيري از معلوليتها

در جهان امروزي هيچ بشري مصون از معلوليت نيست و شكنندگي بيولوژيكي انساني هر آدمي را در هر زمان و در هر مكان در معرض معلوليت قرار مي دهد و جاي تاسف دارد وقتي بدانيم كه تقريبا يك سوم اين افراد را كودكان تشكيل مي دهند . خوشبختانه در دنياي جديد و در سايه پيشرفتهاي علمي و صنعتي روز امكانات پيشگيري از معلوليتها بيشتر فراهم شده و اميد است در آينده نزديك شاهد كاهش قابل ملاحظه در آمار معلوليت ها بويژه معلوليتهايي كه قابل پيشگيري هستند باشيم .

در اين راستا معاونت امور پيشگيري سازمان بهزيستي از سال 1375 اقدام به اجراي طرحها و برنامه هاي متعددي در زمينه پيشگيري از معلوليتهاي مهم و شايع نموده است كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود :

-1 برنامه پيشگيري از آمبليوپي (تنبلي چشم)

تنبلي چشم يا آمبليوپي يكي از علل قابل پيشگيري معلوليتهاي بينايي مي باشد . از آنجا كه چشمي كه مبتلا به تنبلي چشم مي باشد معمولا ظاهري سالم دارد و به همين دليل مراجعه جهت بررسي آن صورت نمي گيرد لذا بهترين راه پيشگيري ، تشخيص و درمان به موقع مي باشد و اين درمان بايد حداكثر تا 5 سالگي انجام گيرد غربالگري تنبلي چشم و ساير اختلالات بينايي از سال 1375 توسط معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي شروع و به صورت يك برنامه كشوري در آبانماه هر سال در پايگاه هاي سنجش بينايي انجام مي شود . روند اجرايي به اين شكل مي باشد كه طي اطلاع رساني قبلي به خانواده ها از طريق مختلف والديني كه كودكان 3 تا 6 ساله دارند به مراكز سنجش اعلام شده مراجعه كرده و با انجام يك تست ساده از سلامت ديد فرزندانشنان مطمئن مي شوند در صورت لزوم معاينه و درمان توسط بينايي سنجها و چشم پزشكان طرف قرارداد سازمان نيز انجام خواهد شد .

فرآيند انجام طرح آمبليوپي (تنبلي چشم)

واجدين شرايط

كودكان 3الي 6 ساله استان

مدارك لازم

شناسنامه و كدملي

مراحل انجام كار

1ـ مراجعه به پايگاه سنجش بينايي

2ـ انجام تست غربالگري توسط فرد آموزش ديده

3ـ صدور كارت سلامت در صورت سالم بودن بينايي

4ـ ارجاع به بينايي سنج در صورت لزوم با كارت سنجش بينايي و معرفي نامه

5ـ ارجاع به چشم پزشك در صورت لزوم با كارت سنجش بينايي و معرفي نامه

واحد ذيربط

پايگاه سنجش بينايي

متصدي مربوطه

ـ مجريان آموزش ديده (مربي مهد و آمادگي ، بهورزان ، CBO ها ،NGOها)

ـ كارشناسان بينايي سنج سازمان يا طرف قرارداد

ـ چشم پزشك طرف قرارداد

مدت لازم براي انجام كار

30 دقيقه تا 3 روز

زمان مراجعه

برابر اعلام پايگاههاي سنجش بينايي هر سال در آبان ماه-2 برنامه پيشگيري از معلوليتهاي ناشي از اختلالات ژنتيك

از زماني كه كنترل بيماريهاي عفوني و ساير بيماريهاي مرتبط موجب كاهش مرگ و مير شيرخواران شده است بيماريهاي ژنتيك فرصت بروز پيدا كرده است . اقدام بهداشتي براي كنترل بيماريهاي ژنتيكي بدليل باري كه اين بيماريها بر جامعه تحميل مي كند يك ضرورت است بعلاوه پيشرفت در درك بيماريها و افزايش قدرت تكنيك هاي تشخيصي و توسعه امكانات، شناسايي اين اختلالات و استعداد ابتلا به آنها ، تائيدي بر اين ضرورت و لزوم توسعه خدمات مي باشد . در اين راستا سيستم كشوري مشاوره پزشكي ژنتيك از سال 1378 با هدف پيشگيري از بروز معلوليتهاي ناشي از بيماريهاي ژنتيك در كل كشور فعال و شروع به كار نموده است .

بطور كلي مي توان ادعا كرد كه هر كس در طول عمر خود حداقل بايستي يكبار مشاوره ژنتيكي انجام دهد تا از وضعيت سلامت خود و خانواده و سهم خود در بروز و انتقال بيماريها اطلاع يافته و آگاهانه در تصميم گيريهاي مهم زندگي نظير ازدواج و فرزند دار شدن شركت نمايد .

از مهمترين موارد انجام مشاوره ژنتيك مي توان به موارد ذيل ارشاره نمود.

ـ قبل از ازدواج بويژه ازدواجهاي فاميلي

ـ قبل از بارداري

ـ در دوران بارداري

ـ پس از تولد اولين فرزند ناهنجار

معاونت امور پيشگيري بهزيستي استان زنجان در حال حاضر با يك مركز دولتي و 1مركز غير دولتي آماده ارائه خدمات به خانواده مي باشد . در اين مراكز بعد از مراجعه فرد و ترسيم شجره خانوادگي ، توصيه هاي مشورتي متناسب بامورد ارائه مي شود . اطلاعات مورد نياز شامل نتايج و پيامدهاي مسئله در اختيار خانواده ها قرا رمي گيرد و در صورت لزوم نسبت به تشخيص بيماري اقدام و با پيگيري مشاوره اي و كسب اطلاعات جديد مي تواند بيشترين كمك را به خانواده ها نمود .

فرآيند ارائه خدمات مشاوره پزشكي ژنتيك در مراكز دولتي وغير دولتي تحت نظارت بهزيستي استان

واجدين شرايط

كليه افراد متقاضي مشاوره پزشكي ژنتيك

مدارك لازم

ـ پرونده تشكيل شده

ـ مدارك و مستندات پزشكي قبلي

ـ حضور خود فرد به همراه خانواده

ـ دفترچه بيمه

ـ شناسنامه

مراحل انجام كار

1ـ فرد متقاضي توسط پزشك مشاوره ويزيت مي شود .

2ـ در صورت نياز آزمايشات لازم درخواست مي شود .

3ـ در صورت نياز مشاوره هاي تخصصي بعمل مي آيد .

4ـ در صورت نياز ارجاع به مراكز بالاتر صورت مي گيرد .

واحد ذيربط

مركز مشاوره امام خميني و مراكز غير دولتي تحت نظارت بهزيستي استان

متصدي مربوطه

پزشك مشاوره

پزشك متخصص

مدت لازم براي انجام كار

حداقل يك هفته

زمان مراجعه

در طول سال-3 طرح غربالگري شنوايي نوزادان و شيرخواران

شنيدن نغمه هاي زيباي زندگي حق مسلم هر كودكي است . كودكاني كه مشكل شنوايي دارند دچار مشكل در يادگيري زبان و ارتباطات اجتماعي و عاطفي خواهند شد . فهم اينكه بسياري از علل ناشنوايي قابل پيشگيري و كنترل مي باشند . مسئوليت ما را صد چندان مي كند چرا كه اگر ناشنوايي بوجود بيايد باعث مشكلاتي بعدي آن يعني عدم فراگيري زبان و مشكلات ارتباطي و عاطفي نيز خواهند شد .

بديهي است هر چقدر تشخيص و درمان بيماري سريعتر صورت گيرد امكان بروز مشكلات به همان نسبت كاهش خواهد يافت . طرح غربالگري شنوايي نوزدان و شيرخواران از سال 1385در استان زنجان اجرا مي شود و در طي آن تمامي نوزدان وشيرخواران زيريك ماه پس از انجام تست ساده غربالگري از نظر شنوايي بررسي شده و در صورت لزوم اقدامات درماني و توانبخشي هر چه سريعتر شروع خواهد شد .اين طرح در استان زنجان در9مركز غربالگري شنوايي در حال اجرا مي باشد در زايشگاههاي دولتي و غير دولتي در حال اجرا مي باشد . در ضمن پايگاههايي براي مراجعه خانواده ها در نظر گرفته شده است.

-4 طرح اجتماع محور پيشگيري از معلوليت ها:

علاقه روز افزون به شلامت شخصي و سيل اطلاعات جديد بهداشتي ،ما را نيازمند تأمين برنامه هاي كيفي ارتقاي سلامت مي سازد. افراد در حال جست و جو براي راهنماهايي هستند كه آنها را قادر سازد تصميمات منطقي درباره رفتاري اتخاذ كنند كه به سلامت شان منجر شود. در اين راستا آگاهسازي عموم از عوامل عمده ارتقاي سلامت به شمار مي آيد و نقش آموزش و سواد در كاهش ميزان بروز رفتارهاي پرخطر(معلوليت زا)امري پذيرفته شده است.در واقع آگاهسازي اولين قدم در اثرگذاري مثبت بر رفتار و عملكرد جامعه در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي مي باشد و هرچقدر اين آموزش فراگير جامع و به زبان ساده باشد ،انتقال دانش و مهارت بيشتري صورت مي گيرد. آموزش مستمر و افزايش اگاهي بهترين ضمانت تأمبن سلامت مردم بوده و مناسب ترين راهكار براي پيشگيري از رخدادهاي ناخوشايند است.

هم اكنون با همت حوزه پيشگيري از معلوليتهاي معاونت امور توسعه و پيشگيري طرح آموزش اجتماع محور پيشگيري از معلوليتها در اولويت كاري قرار دارد.

واجدين شرايط

كليه افراد (45-15)سال

مدارك لازم

كد ملي

مراحل انجام كار

-تكثير بروشورها و كتابچه هاي آگاهسازي پيشگيري از معلوليتها

- تشكيل كلاسهاي آموزشي توسط NGO و همياران سلامت روان

آموزش به گروه هدف و توزيع بروشور در بين آنها

واحد ذيربط

اداره بهزيستي شهرستانها

متصدي مربوطه

كارشناسان و همياران سلامت روان و مؤسسات غير دولتي

زمان مراجعه

در طول سال